Du kanske har under en tid gått och misstänkt att du har fått sämre hörsel. Det är inget konstigt att man med åren får sämre hörsel eller om man har blivit utsatt för hög ljudnivå under åren som gått så kan det finnas misstanke om hörselnedsättning. Nu kan du online göra ett hörseltest online. För bästa resultat så använd ett par hörlurar som du kopplar till din dator, surfplatta eller telefon. Höj inte volymen mer än du vanligtvis brukar ha då testet kan bli missvisande. Lagom nivå på ljudet är det bästa. Stäng av allt annat ljud som finns omkring dig. Nu är ju detta inget vetenskapligt test utan mer en fingervisning på hur din hörsel är. Om det visar sig att du hör mycket sämre än vad du trodde så boka ett ordentligt hörseltest för att säkerställa hur det ser ut och vilken hjälp du kan få för att du ska höra bättre. Då får man ett mer rättvis resultat och kan avgöra vilken hjälp som krävs. Idag så finns det fina hörapparater som är anpassade just för dig och din livssituation. Det kan vara en avgörande skillnad med hjälpmedel istället för att man får anstränga sig varje gång man befinner sig i ett sällskap och ska höra vad andra säger. Du kanske till och med får sänka volymen på din TV där hemma om du får hjälp med din hörsel.