Våra sinnen är något som vi ska vara speciellt rädda om, hörsel, synen, lukten och känseln. Att mista något av dessa kan ställa till stora problem i livet. Var rädd om din hörsel men även andra sinnen som du så väl har nytta av. Att förebygga är vad vi kan göra för att minimera riskerna för exempelvis hörselnedsättning.

Bidragande orsaker

Det är ofta starkt buller som gör att man får en hörselnedsättning. Ju längre man exponeras för högt ljud så kan hörseln drabbas. Det kan vara att man arbetar där det är mycket oljud men även på fritiden så kan starka ljud vara ohälsosamma för hörseln. Se till att få hjälp om du anser att du börjar på nedsatt hörsel. Även om du inte har några problem så kan du skaffa dig bra hörselskydd som kan rädda dig från skador på din hörsel. Är man medveten om att man ska vara i bullriga miljöer så ska man naturligtvis skydda sina öron.

Förebygg nedsättning av hörsel

Det går att förebygga nedsättning av hörseln genom att alltid bära öronproppar eller andra hörselskydd på arbetsplatser där det är en bullrig miljö. Se också till att om du är på konsert också att skydda din hörsel mot den höga ljudnivån. Det finns bra proppar som inte försämrar ljudet utan bara dämpar det en aning. Försök att begränsa tiden som man utsätter öronen för en hög volym. Det är viktigt att man låter hörseln får vila och ha pauser från en bullrig miljö. Genom att tänka sig för så kan man minska på den ansträngning som det blir för dina öron.